Është një minialbum me figura të shpendëve. Për secilën shpend ka përveç figurës edhe përshkrime për të, të dhëna shkencore. Qëllimi është që fëmija të njoh shpendin, të mësoj emrin saktë të saj dhe të shqiptoj të plot, pa të meta siç ndodh në disa raste. Për këtë arsye emri është i ndarë në rrokje. Është një material i duhur për prindërit ose për mësuesit që u kërkojnë fëmijëve të ilustrojnë mësime apo materiale të tjerë. E rëndësishme është se ka një çmim kopertine 200 lekë e përballueshme për një pensionist që ti bëjë dhuratë nipit apo mbesës.

Facebook
Twitter
LinkedIn