Është një minialbum me figura të kafshëve të shtëpiake (kafshët e buta). Për secilën kafshë ka përveç figurës edhe përshkrime për të, të dhëna të pakta shkencore. Qëllimi kryesor është që fëmija të njoh kafshën, të mësoj emrin saktë të saj dhe të shqiptoj të plot, pa të meta siç ndodh në disa raste (p.sh. qengji dhe jo qingji). Është një material i duhur për prindërit ose për mësuesit që u kërkojnë fëmijëve të ilustrojnë mësime apo materiale të tjerë. E rëndësishme është se ka një çmim kopertine 200 lekë e përballueshme për një pensionist që ti bëjë dhuratë nipit apo mbesës.

Facebook
Twitter
LinkedIn