Libri me autore mësuesen Elsa Toli është një ndihmesë e mirë për mësuesit që japin lëndën e Qytetarisë në shkollat 9-vjeçare. Por jo vetëm. Materiali ka përvojën e mësueses, ka studimin që ajo ka bërë por edhe propozime me vlerë për koleg e eprorë që punojnë në armatën e arsimtarëve në vendin tonë.

Libri ka 140 faqe dhe çmim kopertine 400 lekë

Facebook
Twitter
LinkedIn