Festa e abetares

Është një botim me këshilla praktike se si mund të organizohet Festa e Abetares nga mësueset në shkolla. Në botim ka tekste për konferencierët, ka rekomandime për këngë që mund të futen në atë program si dhe vjersha e tekste për fëmijët që do të përfaqësojnë çdo shkronjë të Gjuhës Shqipe. Materiali i këtij libri përfshinë krahinat mbarëkombëtare shqipfolëse dhe figura tona kombëtare. Përveçse është një ndihmesë e mirë për mësuesit libri ka vjersha të cilat mund të mësohen nga fëmijët për vente të ndryshme.

Libri kushton 150 lekë