Fabulat e Ezopit Anglisht-Shqip

Libri është sjell tek lexuesi në dy gjithë por njëkohësisht në dy ballina për secilën gjuhë. Nga njëra anë ballina që është në gjuhën shqipe edhe fabulat janë në shqip dhe në anën tjetër ku ballina është anglisht fabulat janë po anglisht. Kjo mënyrë nuk e bënë fort të lehtë krahasimin e fabulës në dy gjuhët por të kontrollueshëm për korrigjim të të mësuarit.

Mënyra e paraqitjes dhe saktësia e korrektësia e të shkruarit të të dy gjuhëve e bënë librin të vlefshëm për të mësuar gjuhën angleze ose anasjelltas për lexuesin. Nga ana tjerët libri është i vlefshëm si material për tu rekomanduar nxënësve që mësojnë gjuhën angleze.

Libri ka 100 faqe dhe ka çmim kopertine 300 lekë