Berati Enciklopedi

Është Fjalor Enciklopedik për Prefekturën e Beratit; (Berat, Skrapar dhe Kuçovë).

Përfshin ngjarje historike dhe tё dhëna statistikore që nga lashtësia e deri në vitin 2005, pёr figura të shquara, pёr çdo fshat, komunë e bashki; pёr bujqësinë, industrinë, medien, letërsinë, gjeografinë, turizmin, arsimin, kulturën, shëndetësinë, biznesin etj.

Nëse dikush kërkon informacion sa më të gjerë për Prefekturën e Beratit mund ta gjej në këtë botim. Botimi është udhëhequr nga Akademia e Shkencave dhe është vlerësuar. Është e rëndësishme për autorin që lexuesi të bëjë sugjerime pas leximit, sepse puna për ribotimin e veprës është në vijimësi.

Libri ka 900 faqe dhe mbi 3000 zëra dhe çmim kopertine 3000 lekë