A më gjeni dot?! (Gjëegjëza 1)

Një libër me gjëegjëza të sjella nga autori Zylyftar Plaku, përshtatur për fëmijë, në formën e vjershave. Në të 100 objektet që sillen në libër, për tu gjetur nga fëmijët, si enigma, shumë prej tyre janë nga me të përdorurit në shtëpi, kopshte e shkolla.

Përshtatur me psikologjinë fëmijërore dhe në vargje për tu mësuar më lehtë në komunikim gjëzat janë një mënyrë për tu argëtuar dhe për t’ju drejtuar njëri-tjetrit, duke treguar inteligjencën e tyre në komunikim dhe formim.

Libri ka 100 faqe dhe kushton 200 lekë