Pёr mё shumё dije (Antologji 3)

Botim në ndihmë të nxënësit, mësuesit dhe prindërve të fëmijëve në klasën e dytë të shkollës 9-vjeçare. Përmbledhje letrare me vjersha, përralla, tregime, fabula, gjëegjëza, të përshtatura për fëmijët e klasës së tretë.

Libri ka material të përzgjedhur me qëllim që të ndihmoj edhe mësuesit për lexime jashtë klase apo biseda të ndryshme letrare. Ashtu si edhe dy librat e tjerë edhe ky libër u vjen në ndihmë edhe prindërve sepse materialet janë të shoqëruar me aparat pedagogjik që aktivizon dhe kontrollon punën e pavarur të fëmijës. Me këtë rast prindi gjykon për njohuritë e fëmijës duke parë nivelin e plotësimit të kërkesave në temat përkatëse.

Libri kushton 300 lekë.