Botim në ndihmë të nxënësit, mësuesit dhe prindërve të fëmijëve në klasën e dytë të shkollës 9-vjeçare. Është një përmbledhje letrare me vjersha, përralla, tregime, fabula, gjëegjëza, të përshtatura me kutikulat e shkollës. Libri ka material të përzgjedhur me qëllim që të ndihmoj edhe mësuesit për lexime jashtë klase apo biseda të ndryshme letrare.

Libri u vjen në ndihmë edhe prindërve sepse materialet janë të shoqëruar me aparat pedagogjik që aktivizon dhe kontrollon punën e pavarur të fëmijës. Me këtë rast prindi gjykon për njohuritë e fëmijës duke parë nivelin e plotësimit të kërkesave në temat përkatëse.

Libri kushton 300 lekë.

Facebook
Twitter
LinkedIn