Misteri i ujkut tё bardhё

Ky libёr sjell nё vёmendjen e fёmijёve kujdesin pёr kafshёt e egra dhe ato shtёpiake. Nё qendёr tё romanit janё tre personazhet kryesor, Dinku, Joshi dhe Roza, tё cilёt sё bashku me Abin, njё vajzё me tё meta fizike dhe e birёsuar, konstatojnё vjedhjen e tё vegjёlve tё njё ujkonje.

Shkrimtari ndёrthur disa nёntema, pёrshtatur pёr moshёn e lexuesit, duke e bёrё romanin tёrheqёs dhe edukativ.

Tema dhe ideja e romanit mund tё jenё fare mirё njё nismё pёr diskutim kolektiv, nё klasё a nё grupe, pёr marrdhёniet nё familje, komunitet dhe pёr rёndёsinё e bashkpunimit me policinё, nё rastet kur e kёrkon nevoja.

Libri, nё fund tё tij, ka njё pyetsor, pёr tё ndihmuar prindrin apo mёsuesen nё bashkbisedim.

Libri ka 100 faqe dhe cmim kopertine 300 lekё