Misteri i shkrimtarit të rrëmbyer

Ky libër tregon simpatinë që kanë fëmijët për shkrimtarin e tyre të preferuar. Por ata vihen në një provë të vështirë që e sajon shkrimtarja.

Ata shkojnë për të marrë autografe por për habinë e tyre “shkrimtari” nuk erdhi. U sajua truku se gjoja ishte një mashkull, shkrimtar, dhe se atë e rrëmbyen.

Për çfarë arsye mund të rrëmbehet një shkrimtar?!

Këtë enigmë e zgjidhin tre hetuesit e vegjël, të cilët vihen në kërkim të së vërtetës. Por…ata bien në “kurthin” e ngritur nga shkrimtarja që donte të shkruante për ata por që më parë do t’i vinte ne provë.

Libri është i përshtatur në gjuhë dhe në skena të tilla, që rrjedhin natyrshëm duke e bërë tepër tërheqës dhe edukativ.

Lexuesi ndeshet me mistere dhe të papritura që gjejnë zgjidhje duke shuar dalëngadalë kërshërinë e moshës, por edhe vihet në provë për të menduar në zgjidhjen e situatave.

Në fund të librit ka një material pedagogjik për të bashkëbiseduar, prindi apo mësuesi, me fëmijën, pasi e ka lexuar librin.

Libri ka 100 faqe dhe cmim kopertine 300 lekë