Lamtumirë Abetare

Antologji 1

Libri fillon me Festën e Abetares, tekstin me vjersha dhe të konferencierëve në një festë të tillë. Mandej libri është një përmbledhje letrare me vjersha, përralla, tregime, fabula, gjëegjëza, të përshtatura për fëmijët e klasës së parë pas mbarimit të Abetares. Libri ka material të shumtë, i përzgjedhur me kujdes me qëllim që të ndihmoj edhe mësuesit për lexime jashtë klase apo biseda të ndryshme letrare.

Por libri u vjen në ndihmë edhe prindërve sepse materialet janë të shoqëruar me aparat pedagogjik që aktivizon dhe kontrollon punën e pavarur të fëmijës.

Me këtë rast prindi gjykon për njohuritë e fëmijës duke parë nivelin e plotësimit të kërkesave në temat përkatëse.

Libri kushton 300 lekë.